EPT’nun Amaçları

Eğitim Psikolojisi Topluluğunun(EPT) temel amaçları şunlardır:

  • Eğitim Psikolojisi alanını, Türkiye’de kuramsal ve uygulamalı yönleriyle tanıtmak,
  • Eğitim Psikolojisi alanında yapılacak araştırmaları ve yayınları teşvik etmek, bu alanda bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak,
  • Eğitim Psikolojisi alanındaki bilgi birikiminden yararlanarak ülkemizde eğitimin kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek ve uygulayıcılara destek olmak,
  • Farklı kültürlerde yapılan araştırma bulgularının ülkemiz koşullarında geçerliğini ve uygulanabilirliğini sınamaya yönelik araştırmaları teşvik etmek,
  • Türk kültürünün özelliklerini dikkate alan özgün kuramlar öne sürmeleri için araştırmacıları cesaretlendirmek,
  • Eğitim Psikolojisi alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek ve kamuoyu ile paylaşmak
  • Türkiye’de Eğitim Psikolojisi alandaki lisansüstü programlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek
  • Ailede, okulda ve genel olarak toplumda öğrenme ve öğretme süreçlerini iyileştirmek için eğitim psikolojisi bulgularına dayalı olarak ilkeler ve teknikler geliştirmek ve önermek