Hakkımızda

Eğitim Psikolojisi Uzmanları bu çatı altında toplanacak

Eğitim Psikolojisi Topluluğu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Öğretim Elemanları tarafından kurulan, Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ başkanlığında bilimsel ve akademik faaliyetlerde bulunan bir topluluktur.

Eğitim Psikolojisi Topluluğu, aşağıda belirtilen alanlarda Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimi gören uzmanların katılabilecekleri bir topluluktur.

  • Eğitim Psikolojisi (Yüksek Lisans veya Doktora)
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora)
  • Psikoloji (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora)

Bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı anlayışını benimseyen Eğitim Psikolojisi Topluluğu üyeleri, eğitim psikolojisi alanında kuramsal çalışmalar yapan akademisyenlerle, okullarda ve diğer eğitim ortamlarında uygulamada çalışan meslektaşların bilgilerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, özgün görüş ve önerilerini tartışabilecekleri bir zemin oluşturmak iddiasındadır.