İş Tanımı ve Tipik Günlük Faaliyetler

Eğitim Psikoloğu: İş Tanımı ve Tipik Günlük Faaliyetler

NOT: Ülkemizde Eğitim Psikoloğu adıyla bir meslek tanımlanmış değildir. Aşağıdaki bilgiler diğer ülkelerdeki durum hakkında bilgi vermek amacıyla ve örnek olarak sunulmuştur.

1) Bilgi Alma – Gözlem yaparak veya diğer yollarla ilgili bütün kaynaklardan bilgi edinmek.

2) Bilgilerin Başkaları İçin Anlamını Yorumlama – Hangi bilgilerin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılabileceğini açıklamak.

3) Karar Verme ve Sorunları Çözme – En iyi çözümü seçmek ve sorunları çözmek için bilgileri analiz etmek ve sonuçları değerlendirmek

4) Kişilerarası İlişkiler Kurmak ve Sürdürmek – Başkalarıyla yapıcı ve işbirliğine dayalı çalışma ilişkileri geliştirmek ve zaman içinde sürdürmek

5) Standartlara Uygunluğun Belirlenmesi İçin Bilgilerin Değerlendirilmesi – Olayların veya işlemlerin yasalara, düzenlemelere veya standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili bilgileri ve bireysel kararları kullanmak

6) Veri veya Bilgiyi Analiz Etme – Bilgi veya verileri ayrı parçalara ayırarak, bilginin altında yatan prensiplerin, sebeplerin veya gerçeklerin belirlenmesi

7) Süpervizörlerle, Akranlarla veya Alt Düzeylerle İletişim Kurma – Süpervizörlere, iş arkadaşlarına ve astlarına telefonla, yazılı olarak, e-postayla veya şahsen bilgi vermek

8) İlgili Bilginin Güncellenmesi ve Kullanılması – Teknik olarak güncel kalmak ve işinize yeni bilgiler uygulamak

9) Bilgi İşleme – Bilgi veya veri toplama, kodlama, kategorilere ayırma, hesaplama, tablolama, denetleme veya doğrulama.

10) Nesneleri, Faaliyetleri ve Olayları Tanımlama – Farklılıkları veya benzerlikleri sınıflandırarak, tahmin ederek, tanıyarak ve durumlardaki veya olaylardaki değişiklikleri tespit ederek bilgileri tanımlama.

11) Başkalarına Yardım ve Bakım – İş arkadaşları, müşteriler veya hastalar gibi başkalarına kişisel yardım, tıbbi yardım, duygusal destek veya diğer kişisel bakım sağlama

12) Çalışmayı Düzenleme, Planlama ve Önceliklendirme – Çalışmanızı öncelik sırasına koymak, organize etmek ve başarmak için belirli hedefler ve planlar geliştirmek.

13) Bilgilerin Belgelenmesi / Kaydedilmesi – Bilgiyi yazılı veya elektronik / manyetik biçimde girmek, kopyalamak, kaydetmek, saklamak veya saklamak.

14) Organizasyon Dışındaki Kişilerle İletişim Kurmak – Organizasyon dışındaki kişilerle iletişim kurmak, müşterilere, kamuya, devlete ve diğer dış kaynaklara karşı örgütü temsil etmek. Bu bilgiler şahsen, yazılı olarak, telefonla veya e-posta ile karşılıklı olarak değiştirilebilir.

15) Halk için veya Doğrudan Halkla Çalışmak – Halk için çalışmak veya doğrudan halkla ilgilenmek. Bu, restoran ve mağazalardaki müşterilere hizmet vermeyi ve müşterileri veya danışanları veya misafirleri kabul etmeyi içerir.

16) Başkalarına Konsültasyon ve Tavsiye Vermek – Yönetime ve diğer gruplara teknik, sistem ya da sürece ilişkin konularda rehberlik ve uzman tavsiyesi verilmesidir.

17) Süreçleri, Materyalleri ve Çevreyi İzlemek/Denetlemek – Problemleri tespit etmek ya da değerlendirmek amacıyla materyallerden, etkinliklerden ve çevreden gelen bilgileri takip etmeyi ve denetlemeyi içerir.

18) Çatışmaları Çözmek ve Başkaları ile Müzakere Etmek – Şikayetlerle ilgilenmek, anlaşmazlıkları yatıştırmak ve çatışmalarla şikayete neden olan olguları çözümlemek ya da başkaları ile müzakere etmek.

19) Bilgisayarlarla Etkileşim – Yazılım programlamak, fonksiyon oluşturmak, veri girmek ya da bilgi işlemlemek için bilgisayarları/bilgisayar sistemlerini kullanabilme becerisi.

20) Takım Kurmak ve Geliştirmek – Ekip üyeleri arasında karşılıklı güven, saygı ve işbirliği kurmak ve desteklemek.

21) Nesnelerin, Hizmetlerin ve İnsanların Kalitelerini Değerlendirme – Nesnelerin, hizmetlerin ve insanların değerini, önemini ya da kalitelerini değerlendirme

22) Hedef ve Strateji Geliştirmek – Geniş bir aralıktaki hedefleri belirlemek ve bunları başarmak için spesifik strateji ve faaliyetler oluşturmak.

23) Başkalarını Eğitmek – Diğerlerinin eğitsel ihtiyaçlarını belirlemek, resmi eğitim-öğretim programları ya da dersleri geliştirmek ve başkalarına eğitim vermek.

24) Başkalarının Çalışmalarını ve Etkinliklerini Koordine Etmek – Bir grubun üyelerini, görev tamamlamak amacı ile birlikte çalışmaları için bir araya getirmek.

25) İş ve Aktiviteleri Planlamak – Etkinlik ve programın yanı sıra diğerlerinin çalışma takvimlerini planlamak

26) Yaratıcı Düşünmek – Sanatsal katkılar da dahil olmak üzere yeni uygulamalar, fikirler, ilişkiler, sistemler ya da ürünler geliştirmek/tasarlamak/yaratmak.

27) Başkalarını Yetiştirmek ve Geliştirmek – Başkalarının gelişimsel ihtiyaçlarını belirlemek, rehberlik yapmak ya da bilgi ve becerilerini geliştirmek.

28) İdari Etkinlikler Yapmak – Bilgi dosyalarını düzenlemek ve evrak işlerini işlemlemek gibi günlük idari görevler gerçekleştirmek.