Bilgi Deneyim ve Eğitim

Eğitim Psikoloğu: Bilgi, Deneyim ve Eğitim

NOT: Ülkemizde Eğitim Psikoloğu adıyla bir meslek tanımlanmış değildir. Aşağıdaki bilgiler diğer ülkelerdeki durum hakkında bilgi vermek amacıyla ve örnek olarak sunulmuştur.

1) Psikoloji – İnsan davranışı ve performansı; yetenekte, kişilikte ve ilgide bireysel farklılıklar; öğrenme ve motivasyon; psikolojik araştırma yöntemleri; davranışsal ve duygusal bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi.

2) Terapi ve Danışma – Fiziksel ve psikolojik işlev bozukluklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonunun yanı sıra kariyer danışmanlığı-rehberliğin prensiplerine, yöntemlerine ve süreçlerine ilişkin bilgi.

3) Eğitim ve Öğretim – Program ve eğitim tasarlamanın prensipleri ve teknikleri; bireylere ve gruplara eğitim-öğretim; eğitimin etkililiğinin ölçülmesi

4) Dil – Kelimelerin anlamı ve doğru yazımı, kompozisyon kuralları ve dil bilgisi de dahil olmak üzere Türkçe’nin yapısına ve içeriğine ilişkin bilgili olmak.

5) Müşteri ve Çalışan Hizmeti – Müşteriye ve çalışana hizmet sunmanın prensip ve süreçlerine ilişkin bilgileri içerir. Bu, müşterinin ihtiyaçlarının analizini, hizmetlerde kalite standardını karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesini kapsar.

6) Sosyoloji ve Antropoloji – Grup davranışı ve dinamikleri, toplumsal akımlar ve etkiler, insan göçleri, etnisite, kültürler ve tarihsel kökenlerine ilişkin bilgi.

7) Matematik – Aritmetik, cebir, geometri, kalkülüs, istatistik ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi.

8) Büro İşleri – Sözcük işleme, dosya ve kayıt yönetimi, bilgi saklama ve deşifre, form tasarlama gibi idari-büro prosedür ve sistemleri ile diğer ofis süreç ve terminolojisi bilgisi