Eğitim Psikolojisi Alanı

Eğitim Psikolojisi Nedir?

Eğitim Psikolojisi alanına ilişkin iki temel görüş vardır: 1) Psikolojiden elde edilen bilgilerin sınıf etkinliklerine uygulanmasıdır, 2) Kendine özgü kuram, yöntem ve teknikleriyle bağımsız bir disiplindir (günümüzde geçerli olan ikinci yaklaşımdır.)

Eğitim Psikolojisi’nin iki temel amacı bulunmaktadır: Öğrenme ve öğretme süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlerin iyileştirilmesi.

Eğitim Psikoloğu

Eğitim psikologları insanların öğrenme sürecini inceler, farklı öğrenme yöntemlerinin öğrenci kazanımlarına etkilerini değerlendirir, öğretim sürecini araştırır ve bu süreci iyileştirmeye çalışırlar.

Eğitim psikologları, hem eğitim kurumlarının özelliklerini hem de üstün yetenekli öğrencilerden öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere kadar geniş bir yelpaze şeklinde dağılım gösteren öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını ele alırlar.

Eğitim psikologları eğitimde en iyi uygulamaları belirlemeye, bunlarla ilgili bilgileri açıklamaya ve bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu amaçla, psikolojinin diğer alanlarının (bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, vb.) araştırma konularını da kendi çalışma alanlarına dahil ederler.

Eğitim psikologları, daha etkili öğrenme yöntemleri ve öğretim materyalleri geliştirmek için bilgilere ihtiyaç duyan kurumların ve öğrenme merkezlerinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Eğitim Psikoloğu x Okul Psikoloğu

Eğitim ve psikolojinin birlikteliği, ABD’de ve Avrupa’da farklı bir gelişme çizgisi izlemiştir. Eğitim psikolojisi ve okul psikolojisi alanları ABD’de iki ayrı alandır. Avrupa’da (UK) bu iki alan arasında ayrım yoktur; verilen hizmetlerin okul ortamıyla sınırlı olmadığı düşünülmektedir. Eğitim psikolojisi ABD’de uygulamalı bir psikoloji değilken Birleşik Krallık’ta uygulamalı bir alandır.

Eğitim psikolojisi: Okul ortamından çok laboratuvar ortamında araştırma yapar. Temelde öğrenme ve öğretim sürecinin anlaşılmasını sağlar. Uygulamada kullanılacak genellemelere ulaşır. Öğrenme/öğretme, güdülenme, pekiştirme, transfer gibi konularını çalışır ve bunları etkileyen koşulları araştırır

Okul psikolojisi: Doğrudan okulla ilgili sorunlarla ilgilenir. İnsan davranışlarının temelini anlayabilir ve çocukların nasıl öğrendiğini bilir ancak aynı zamanda okulu etkileyen faktörleri ve bunlara yönelik tepkileri de bilmelidir. Okul sisteminin bir parçasıdır. Öğrencilere test uygular, velilerle ve diğer eğitim personeliyle görüşmeler yapar. Okul içi problem davranışlar, duygusal uyum sorunları, öğrenme güçlükleri gibi konular üzerinde çalışırlar

Görev Tanımları

  • http://job-descriptions.careerplanner.com/Educational-Psychologists.cfm

(USA kariyer planlama ve tanıtım sitesi)

  • http://www.bestjobdescriptions.com/education/educational-psychologist-job-description

(UK kariyer planlama web sayfası)