Misyon ve Vizyon

Eğitim Psikolojisi Topluluğu

Vizyon

Psikoloji alanında geliştirilen kuram, ilke, yöntem ve tekniklerden yararlanarak ailede, okulda ve toplumda insan gelişimi, öğrenme ve öğretme süreçlerini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak; özellikle eğitim ortamlarında yapılan araştırmalara dayalı olarak eğitim psikolojisi kuramları, ilkeleri ve yöntemleri geliştirilmesini teşvik etmek; Türkiye’de eğitim psikolojisine yönelik akademik ilgiyi ve kaliteli bilimsel yayınları desteklemek; eğitim psikolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon

Temel amacımız, psikolojik bilgilerin eğitimi iyileştirmek amacıyla kullanılmasıdır. Eğitim Psikolojisi Topluluğu üyeleri bu amacı gerçekleştirmek için düzenlenecek faaliyetlerle yerine getirecekleri görevler şunlardır:

  • Psikoloji alanında geliştirilen kuram, ilke, yöntem ve tekniklerin, eğitimin her alanında (insanın gelişimi, öğrenme, öğretme, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, davranış problemleri ve önlenmesi, vb.) uygulanabilirliğini araştırmak,
  • Psikoloji alanında geliştirilen kuram, ilke, yöntem ve tekniklerden yararlanarak ailede, okulda ve diğer ortamlarda (endüstri kurumlarında, sağlık kurumlarında, askeri kurumlarda, dini kurumlarda, vb.) öğrenme ve öğretme süreçlerini iyileştirmek,
  • Milli eğitim politikalarının ve uygulamalarının iyileştirilmesi için eğitim psikolojisi perspektifi ile öneriler geliştirmek, bu görüş ve önerileri Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaşmak,
  • Çocukların ve gençlerin eğitiminde anne babalara, öğretmenlere ve yöneticilere görüş ve önerilerle destek olmak, bu amaçla yayınlar yapmak ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
  • Eğitim psikoloji alanında Türkiye genelinde, kültürel özelliklere ve farklılıklara duyarlı bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Öğrenme ve öğretme süreçlerinin iyileştirilmesi ile çocukların ve gençlerin gelişimi konularında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve ortak çalışmalar yapmak.