EPT Üyelik

Eğitim Psikolojisi Topluluğu, Eğitim Psikolojisi alanıyla profesyonel olarak ilgilenen meslektaşlarımızın gönüllü katılımlarıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.

Nüfusu 90 milyona yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında herhangi bir ayırım gözetmeksizin, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çabalarla insani gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmayı öncelikli hedef edinen her meslektaşımız Eğitim Psikolojisi Topluluğunun doğal üyesidir.