Gerekli Yeterlilikler

Eğitim Psikoloğu: Gerekli Yeterlilikler

NOT: Ülkemizde Eğitim Psikoloğu adıyla bir meslek tanımlanmış değildir. Aşağıdaki bilgiler diğer ülkelerdeki durum hakkında bilgi vermek amacıyla ve örnek olarak sunulmuştur.

1) Sözel Yeterlilik – Sözlü olarak sunulan sözcük ve cümlelerde verilen bilgi ve fikirleri dinleme ve anlama becerisi.

2) Sözlü İfade – İletişimde diğerlerinin anlayabilmesi için bilgi ve fikirleri konuşarak aktarabilme becerisi.

3) Yazılı Yeterlilik – Yazıda sunulan bilgi ve düşünceleri okuma ve anlama becerisi.

4) Problem Hassasiyeti – Bir şeylerin yanlış gittiğini ya da gidebileceğini anlayabilme becerisi. Problemi çözmeyi kapsamaz; sadece bir problemin varlığını fark etmeyi içerir.

5) Anlaşılır Konuşma – Diğerlerinin anlayabileceği biçimde, açık şekilde konuşmak.

6) Tümevarım – Bilgi parçalarını bir araya getirip genel kural ya da sonuçlara ulaşabilme (alakasız görünen olaylar arasında ilişki bulmayı da kapsar).

7) Yazılı İfade – İletişimde diğerlerinin anlayabilmesi için bilgi ve fikirleri yazarak aktarabilme becerisi

8) Konuşmayı Tanıma – Başka birinin konuşmasını tanıma ve anlama becerisi.

9) Tümdengelim – Mantıklı sonuçlar üretmek için genel kuralları spesifik problemlere uyarlayabilme becerisi.

10) Bilgi Düzenleme – Olguları veya olayları spesifik bir kurala ya da kurallar bütününe göre belli bir sıralama ya da örüntü şeklinde düzenleme. (Numara, harf, sözcük, resim, matematiksel işlem örüntüleri).

11) Yakını Görme – Kısa mesafeden detayları görebilme (gözlemciye bir-iki metre uzaklığından)