Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim

Eğitim Psikolojisi, Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim gerektiren bir uzmanlık alanıdır.

Türkiye’de sadece Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Psikolojisi Bilim Dalı tarafından EĞİTİM PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS ve EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DOKTORA Programları yürütülmektedir.

Yüksek Lisans programına genellikle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları ve Psikoloji Lisans Programı mezunları kabul edilmektedir. Ancak, bu iki alan dışında lisans derecesine sahip olan adaylar da yüksek lisans programına kabul edilebilmekte, bu durumdaki adayların bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Doktora Programına kabul için de PDR veya Psikoloji alanlarından birinde Yüksek Lisans yapmış olmak gerekmektedir. Farklı alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olanların da Eğitim Psikolojisi Doktora Programına kabul edilmeleri durumunda Bilimsel Hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ve EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, http://egitim.ankara.edu.tr/egitim-psikolojisi-bilim-dali/  tıklayınız