Gerekli Beceriler

NOT: Ülkemizde Eğitim Psikoloğu adıyla bir meslek tanımlanmış değildir. Aşağıdaki bilgiler diğer ülkelerdeki durum hakkında bilgi vermek amacıyla ve örnek olarak sunulmuştur.

Eğitim Psikoloğu: Gerekli Beceriler

1) Etkin Dinleme – Diğerlerinin söylediklerine tam dikkat vermek, önemli noktaları anlamak için zaman ayırmak, uygun düzeyde sorular sormak ve uygunsuz zamanlarda karşıdakinin konuşmasını kesmeme becerilerini içerir.

2) Okuduğunu Kavrama – İşle ilgili dökümanlarda yazılı cümle ve paragrafları anlamak.

3) Yazma – Hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun düzeyde yazma yolu ile etkin şekilde iletişim kurabilmeyi kapsar.

4) Sosyal Anlayış – Diğerlerinin tepkilerinin farkında olmak ve davranışlarının nedenlerini anlayabilme becerileri.

5) Konuşma – Etkin şekilde bilgi aktarabilmek amacıyla başkaları ile konuşmak.

6) Öğrenme Stratejileri – Yeni şeyler öğrenirken ve öğretirken duruma uygun eğitim/öğretim yöntem ve süreçlerini seçmek ve kullanmak

7) Zaman Yönetimi – Kendinin ve başkalarının zamanını yönetebilme.

8) Eleştirel Düşünme – Problemlerin alternatif çözümlerinin, sonuçlarının ve yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamada mantık ve akıl yürütme-muhakeme becerilerini kullanmak.

9) Etkin Öğrenme –

10) Müzakere Etme

11) Koordinasyon

12) Karmaşık Problemleri Çözme

13) Muhakeme ve Karar Verme

14) Hizmet Yönelimi

15) İzleme-Takip

16) İkna

17) Eğitmek – Başkalarına bir şeyin nasıl yapılacağını öğretmek.

18) Araç-Gereç Seçimi – Bir işi yapmak için gerekli olan araç gereçlerin türünü belirlemek.